You are currently viewing <strong>Atrodi pāri!</strong>

Atrodi pāri!

Mērķis.
Paplašināt vārdu krājumu. Atpazīt un izšķirt skaņas, saklausīt skaņu vārda sākumā. Iepazīt skaņai atbilstošu simbolu, izmantojot trīs sajūtas – redzi, dzirdi, tausti.

Nepieciešamie materiāli.
Lielāka un mazāka izmēra metāla vāciņi, līme, karstā līme, kinētiskās smiltis.

Norise.
Lielākajos vāciņos ir ielīmēti attēli, bet uz mazākajiem ar karsto līmi ir uzrakstīti burti. Spēles laikā tiek izbērti visi vāciņi. Bērni meklē attēliem atbilstošus burtus, ko ievieto attiecīgajos vāciņos. Ar mazākajiem burtu vāciņiem bērni veido atspiedumus kinētiskajās smiltīs.