BALTICA 2022

Galēnu pamatskolas skolēni aktīvi iesaistās vietējās kopienas sabiedriskajā un
kultūras dzīvē. 5. – 9.klašu skolēni dzied Galēnu pagasta folkloras kopā
“Vydsmuiža” un Viļānu pilsētas folkloras kopā “Viļonīši”.

Šajā vasarā (7. – 10.07.2022) abas folkloras kopas piedalījās folkloras festivālā BALTICA 2022, kas
izskanēja ne tikai galvaspilsētā Rīgā, bet arī dažādās Latvijas pilsētās.


Folkloras kopa “Vydsmuiža”piedalījās festivāla atklāšanas svētkos Siguldā, bet
“Viļonīši” skandēja savas dziesmas Rīgā, Skrundā un Talsos.

Paldies, folkloras kopas “Vydsmuiža” vadītājai Annai Kuprei un folkloras kopas
“Viļonīši” vadītājai Ingai Stafeckai, par skolēnu iesaisti nacionālo kultūras vērtību
izzināšanā un saglabāšanā!