“Tīrai Latvijai”

Galēnu pamatskola jau vairākus gadus  iesaistās projektā “ Tīrai Latvijai” , kuru organizē “ Zaļā josta” . Tas ir plašākais un vērienīgākais otrreizējo izejvielu vākšanas un vides izglītības aktivitāšu projekts, kurš ietver makulatūras un bateriju vākšanas konkursus.

Konkursi ik gadus apvieno simtiem izglītības iestāžu, lai, vācot makulatūru un izlietotās baterijas , kopīgi saudzētu un taupītu dabas resursus, lai pasargātu vidi no piesārņojuma, lai vērstu skolēnu uzmanību makulatūras šķirošanas nepieciešamībai un nozīmei ikdienas dzīvē, lai veidotu izpratni, ka pārstrādei nodotie atkritumi kļūst par vērtīgām izejvielām jaunu produktu ražošanā.

2022./2023.m.g. makulatūras vākšanas konkursā valstī piedalījās 439 mācību iestādes, savākti un nodoti pārstrādei 632,055.13 kg makulatūras, kopumā izglābti 11778,29 koki, ietaupīti 2834348,09 litri ūdens.

Bateriju vākšanas konkursā piedalījās 439 mācību iestādes, savākti un nodoti apstrādei 21,526.39 kg bateriju, atgūti 5812.13 kg mangāna, 4520.54 kg dzelzs, 3444.22 kg cinka, 1291.58 kg grafīta.

Mūsu skola  2022./2023.m.g. ir savākusi un nodevusi pārstrādei:

  • 700 kg makulatūras, kas ir 8,86 kg uz katru skolēnu,
  • 39,20 kg izlietoto bateriju, t.i., 0,5 kg uz katru skolēnu.

Paldies ikvienam, kurš aktīvi iesaistījās projekta “ Tīrai Latvijai” konkursos!