You are currently viewing Datora klaviatūra

Datora klaviatūra

Mērķis: attīstīt lasītprasmi, redzes uztveri, redzes atmiņu ar tehnoloģiju palīdzību.

Nepieciešamie materiāli:

dators, datora klaviatūra, krāsainās uzlīmes (oranžā un zaļā krāsā).

Norise:

Bērns tiek mācīts, kur uz datora klaviatūras atrodas konkrēts burts. Pirms tam klaviatūru domās sadala uz pusēm: zaļā un oranžā puse. Jāiedomājas, ka uz kreisās rokas ,,dzīvos” zaļas krāsas burti, bet uz labās rokas ,,dzīvos” oranžās krāsas burti, kas atrodas arī uz klaviatūras. Jāņem vērā, ka bērniem ir mazas rociņas un ka praktiskā darbībā aktivizēti ir tikai divi pirksti uz katras rokas- rādītājpirksts un vidējais pirksts.

Uz kreisās rokas vidējā pirksta  ,,dzīvo” A, S, E, Z, D.

Uz kreisās rokas rādītāja pirksta ,,dzīvo” R, T, F, G, C,V.

Uz labās rokas rādītāja pirksta ,,dzīvo” U, H, B, I, J.

Uz labās rokas vidējā pirksta ,,dzīvo” N, O, P, K, L, M.

Kad tiek apgūtas burtu atrašanās vietas, tad uz labās rokas  zeltneša tiek ,,uzsēdināti” taustiņi garumzīmes un mīkstinājuma lietošanai un dzēšanas taustiņš, bet uz labās rokas lielā pirksta- atstarpes veidošanas taustiņš.

Apgūstot klaviatūru,  turpmāk bērniem lasītprasmes veicināšanai var piedāvāt programmu ,,Widgit”, kur bērnam pa burtiem tiek diktēts vārds, kas viņam jāizlasa. Izlasot vārdu, jānospiež taustiņš enter, un uz ekrāna parādās attēls, kas atbilst rakstītajam vārdam, līdz ar to bērns saprot, vai pareizi izlasīja vārdu. Šī programma arī piedāvā gatavas aktivitātes, ar ko var veicināt bērna lasītprasmi. Var arī veidot drukājamo materiālu: piktogrammas, atgādnes, darba lapas.