You are currently viewing <strong>,, Dzīvie burtiņi. ”</strong>

,, Dzīvie burtiņi. ”

Mērķis.

Paplašināt vārdu krājumu. Iepazīt skaņai atbilstošu simbolu, izmantojot trīs sajūtas – redzi, dzirdi, tausti, kā arī muskuļu atmiņu. Veicināt izpratni par zilbju veidošanos.

Nepieciešamie materiāli.

No kartona pagatavo kastītes un virsū uz tām uzlīmē  dzīvās dabas pārstāvjus un to burtus. Kastītēm apakšā izveido caurumu, kur varēs iebāzt pirkstu.  No kartona pagatavo dažādu dzīvnieku kājiņas.

Norise.

Uz vidējā pirksta uzvelk kastīti ar dzīvās būtnes attēlu un attiecīgo burtu. Tiek sameklētas piemērotas dzīvnieku kājas, kas tiek uzvilktas uz rādītājpirksta  un zeltneša. Arī uz otrās rokas pirkstiem tiek uzvilkta kastīte un atbilstošas kājiņas. Jāievēro, lai uz vienas rokas būtu kastīte ar līdzskani, bet uz otras ar patskani. Vajag iztēloties, ka pie vienas  dzīvās būtnes atnāk ciemos otra un sasveicinās, tādējādi satiekas arī viņu burtiņi. Tad jāizlasa zilbe, kas izveidojas.