eTwinning skolu mācībās tiekas skolotāju un skolēnu komandas

Ik gadu eTwinning Nacionālā atbalsta dienesta komanda piedāvā īpašu profesionālās
pilnveides iespēju “eTwinning Skola” statusu ieguvušajām iestādēm, lai tās atbalstītu
ceļā uz kopīgajiem Eiropas mērķiem.

No 9. līdz 11. augustam Valmierā mācībās piedalījās skolotāju un skolēnu komandas no
12 Latvijas izglītības iestādēm, kas ieguvušas “eTwinning Skola” statusu, kopīgi
plānoja eTwinning projektus, ņemot vērā tieši skolēnu idejas un ieceres.
Galēnu pamatskolu pārstāvēja 6.klases skolnieks Guntis.

Sadarbojoties ar Zemītes
sākumskolas un Mežupes pamatskolas skolēniem, tika radīta ideja par projekta “Lapu
transformers” realizāciju visās trīs skolās.


Projekta mērķis: dabaszinību un bioloģijas mācību procesa ietvaros sadarboties visu
trīs skolu sesto un septīto klašu skolēniem.


Arturs, Matīss un Guntis organizē savus klašu kolektīvus, lai izveidotu vietējās floras
koku lapu 3D modeļus, puzles, kuras varētu izmantot dabaszinību mācību procesā
dažādu vecumposmu skolēni.


Projekta realizācijas gaitā paredzētas visu skolu skolēnu tikšanās TwinSpace vidē, lai
iepazītos, veidotu sadarbību un konkretizētu mērķus un uzdevumus projekta norisei,
gan arī rezultātu prezentācijai un darba analīzei.


Paldies, apmācību mediatorēm L.Žubulei, E.Sarvai par atbalstu un iedrošināšanu
projekta uzsākšanā! Paldies, L.Millerei par tikšanās un apmācību organizāciju !
Paldies, hotel “Wolmar” kolektīvam, par viesmīlību!