Galēnu pamatskolas 4.-6.klase, programmas Latvijas skolas soma ietvaros, apguva muzejpedagoģisko nodarbību “Ciemos pie grāfa Borha Varakļānos”

13.09.2023 Galēnu pamatskolas 4.-6.klase, programmas Latvijas skolas soma ietvaros, apguva muzejpedagoģisko nodarbību “Ciemos pie grāfa Borha Varakļānos”, Varakļānu novada muzejā. Skolēni iepazina Varakļānu novada kultūrvēsturi, īpaši pievēršot uzmanību ievērojamā 18.gs.dabaszinātnieka Mihaela fon der Borha personībai un mantojumam. M.Borhs bija arī Galēnu muižas īpašnieks.