You are currently viewing Galēnu pamatskolas izglītojamie piedalījās uzlīmju dizaina konkursā

Galēnu pamatskolas izglītojamie piedalījās uzlīmju dizaina konkursā

Galēnu pamatskolas izglītojamie piedalījās uzlīmju dizaina konkursā, kuru rīko Latvijas valsts meži. Konkursa mērķis bija veicināt jauniešu radošumu un izpratni par meža nozīmi, popularizējot ikgadējās “Meža dienas”. 2023./2024. gada tēma – Ar putniem mežā! 🦉🌲🌳

Paldies visiem skolēniem, kas piedalījās šajā konkursā!☺️ Īpašs paldies par atbalstu vizuālās mākslas skolotājai S.Rimšai!🙂