Galēnu pamatskolas jauniešiem notika tikšanās ar psihoterapeiti Lauru Valaini, projekta “Kontakts” ietvaros

Galēnu pamatskolas Skolēnu pašpārvalde šodien organizēja pasākumu “Bailes ? tas nav šķērslis dzīvot”, projekta “Kontakts” ietvaros.

Šodien skolas jauniešiem notika tikšanās ar psihoterapeiti Lauru Valaini.

Pirmkārt, lai saņemtu atbildes uz “baiļu kastītes ” jautājumiem Otrkārt, lai saprastu – kas ir trauksme, kas ir bailes un ko iesākt ar šīm emocijām vai sajūtām.

Skolēni noslēgumā sniedza atgriezenisko saiti.

Projekta komanda šodien priecājās pasniegt pirmo, pašu dizainēto dāvanu krūzīti projekta viešņai.