Rīgas apmeklējums Lāčplēša dienā

11.novembrī, Lāčplēša dienā, Galēnu pamatskolas skolēniem, R.Mūkam veltītā radošo darbu konkursa uzvarētājiem, Ivitai, Jurģim, Emīlam,  Ērikam un Evelīnai un viņu draugiem-6.klases skolēniem- bija iespēja paviesoties Rīgā.

Paldies Ivetai Seimanovai par ielūgumu apmeklēt K.Barona muzeju un viņas veidoto leļļu- tautumeitu izstādi “Lobs ar lobu sasatyka”. Pirms muzeja apmeklējuma vērojām Nacionālo bruņoto spēku un Iekšlietu ministrijas vienību parādi  Brīvības laukumā un jutāmies patriotiski.

Muzejā redzējām K.Barona Dainu skapja kopiju, centāmies lasīt vecajā drukā, iejutāmies tautasdziesmu kārtotāju lomā, mēģinājām iztulkot tautasdziesmās lasāmos vecvārdus.

“Latgales etnogrāfiskās vēstniecības” vadītāja, galēniete Iveta Seimanova pastāstīja, ka lelles- tautumeitas darinātas par godu Latgales 3. kongresam, kas notika Rēzeknē 2022. gada pavasarī. Tagad tās jau paviesojušās dažādās Latvijas vietās un ceļojušas arī uz ārzemēm.

Ēkā, kur atrodas K.Barona muzejs, ir kāda vēsturiska telpa, kur 1918.gada 17.novembrī tika pieņemti visi svarīgākie lēmumi, kas attiecās uz Latvijas Republikas dibināšanu. Mums bija iespēja nofotografēties pie šīs telpas durvīm.

Esam pateicīgi I. Seimanovai, Preiļu novada domei par iespēju vērot Rīgu svētku noskaņās, iegūt jaunu informāciju par Latvijai nozīmīgiem cilvēkiem, notikumiem un gūt atziņu, ka katrs ar savu darbu varam dot labumu sabiedrībai.