You are currently viewing Novērtē sevi!

Novērtē sevi!

Mērķis.
Izvērtēt savu paveikto darbu. Palīdzēt apgūt skaitīšanu no 1 līdz 5.

Nepieciešamie materiāli.
Izprintēta rokas plauksta ar vērtēšanas kritērijiem, kas izgriezti un uzlīmēti uz plaukstas. Uzlīmes.

Norise.
Pēc jebkura darba pabeigšanas bērns novērtē savu darbu pēc kritērijiem. Par katru izpildīto kritēriju tiek saņemta uzlīme. Bērns līmē uzlīmes uz izprintētās rokas plaukstas nagiem. Beigās saskaita uzlīmes. Ja ir nopelnītas piecas uzlīmes, tad bērns dod pieci – sasit plaukstas ar skolotāju.