You are currently viewing Nedēļa.

Nedēļa.

Mērķis.

Palīdz atcerēties nedēļas dienu nosaukumus, izprast laika tecējumu un tā saistību ar ikdienas norisēm.

Nepieciešamie materiāli.

Koka krāsainie kociņi ar nedēļas dienu, atbilstošo kārtas ciparu un zīmējuma fragmentu, laminētas kartiņas ar dienas notikumiem, lipeklis, zīmulis.

Norise.

Uz runājošās sienas bērns uzliek nedēļas dienu.  Blakus uzliek atbilstošas krāsas vakar, šodien, rīt (ja šodiena ir pirmdiena, tad uzliek pelēkās krāsas kociņu “ŠODIEN”, tad blakus no kreisās puses liek zilās krāsas kociņu “VAKAR”, kas atbilst svētdienas kociņa krāsai, bet no labās puses liek dzelteno kociņu “RĪT”, kas atbilst otrdienas krāsas kociņam).  Tad zem tiem liek atbilstošo attēlu, kas atbilstu konkrētai  dienai, piem.,  zem nosaukuma VAKAR – mājas ( tas nozīmē, ka vakar bērni bija mājās), “ŠODIEN” – pētnieks ( dominantais tās dienas priekšmets – dabaszinības), “RĪT”-  bērnu dziedāšana (dominantais tās dienas priekšmets – plastilīns) .