Karjeras izglītības ietvaros skolēni apmeklēja SIA “Gribolva”

7.oktobrī 4., 5., 6.klases skolēni viesojās klasesbiedreņu Mārītes un Maijas vecāku Anitas un Paula Sermo SIA “Gribolva”, kur iepazinās ar mūsdienīgām saimniekošanas metodēm laukos.

SIA “Gribolva” ir uzbūvēta moderna, robotizēta piena ferma. Saimniece Anita izstāstīja, ka tagad darbs ir kļuvis fiziski vieglāks, jo 50 govis slauc robots. Viņa cer, ka nākamgad fermā tiks ievietots vēl viens robots. Varējām izsekot piena ceļam no slaukšanas līdz nokļūšanai piena dzesētājā. No stāstītā uzzinājām, ka ir ļoti daudz profesiju, kuras saistītas ar lauksaimniecību. Guvām atziņu- lai strādātu laukos, jābūt ļoti izglītotiem, zinošiem, jāapgūst jaunākās tehnoloģijas.

Paldies Mārītes un Maijas mammai Anitai par aizraujošo, interesanto, izglītojošo stāstījumu! Novēlam veiksmi, izturību, panākumus, saimniekojot savā saimniecībā!