You are currently viewing <strong>Labo darbu zaķis (Refleksijas daļa)</strong>

Labo darbu zaķis (Refleksijas daļa)

Mērķis: attīstīt lasītprasmi, redzes atmiņu, pozitīvu motīvu veidošanai- velmei mācīties.

Nepieciešamie materiāli:

plastmasas caurspīdīgs zaķis – krājkase, papīrs, rakstāmpiederums.

Norise:

Skolotāja dienas beigās jautā katram bērnam, ko šodien bērns darīja, ko iemācījās, kas padevās, kas nepadevās, kas īpaši patika. Tad uz papīra sloksnes bērns raksta to, kas padevās (skolotāja diktē pa burtam vai uzraksta uz tāfeles vārdu, un bērns to pārraksta savā sloksnītē), tad saloka vairākās daļās un iebāž to zaķī.

Variants: Bērns uz papīra sloksnītes raksta rindiņu ar burtu, ko nedēļas laikā ir apguvis.