Lielā kaste .    

Mērķis.

Apgūt jēdzienus – mazs, liels, mīksts, ciets.

Nepieciešamie materiāli.

Plastmasas kaste, dažādas mantiņas

Norise.

Skolotāja saliek dažādus priekšmetus kastē. Izvēlās vienu bērnu, kurš meklēs vajadzīgo mantu. Bērns apstājas pie kastes.  Skolotāja ar bērniem veido apli apkārt kastei un bērnam. Tad visi iet apkārt kastei un dzied dziesmu: 

Mums ir kaste, mums ir kaste                              Piedz.               Atrod, atrod, atrod, atrod

Liela, liela kaste.                                                                         Atrod mazo (lielo, mīksto utml.) mantu.

Kas tur kastē, kas tur kastē?                                                       Atrod, atrod, atrod, atrod

Tur ir  maza ( liela, mīksta,  utml.) manta .                              Atrod mazo (lielo, mīksto utml.) mantu.

Skanot vārdiem “atrod”, bērns, kas ir centrā, meklē vajadzīgo mantu. Kad bērns atrod vajadzīgo mantiņu, viņa vietā stājas cits bērns. Visi turpina iet pa apli un dzied dziesmiņu.

Variants.

Kastē var ielikt augļus, dārzeņus, lapas, čiekurus, zīles, kastaņus, un bērnam jāatrod nosauktais priekšmets. Tad dziesmā ievieto vajadzīgo priekšmeta vārdu, piem., atrod mazo zīli, atrod mazu čiekuriņu, atrod mazo kastanīti, atrod lielo lapiņu utt.