Mežu dienas 2021

Meža dienas 2021

Galēnu pamatskolas sākumskolas klašu skolēni piedalījās Mežu dienās -2021, kuras notika Latvijas Pašvaldību savienības “Meža dienas 2021” ietvaros ar  projekta  “Pašvaldību darbi parkos un izpratnes par mežu veidošana” noslēgumu.

Projekta ietvaros Galēnu pagasta Galēnu parkā tika uzstādītas koka konstrukcijas bērnu rotaļu laukumi, radot bērniem un vietējiem iedzīvotājiem pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas atbilstoši bērnu un sabiedrības interesēm, sekmējot aktīvās atpūtas, vides sakopšanas un pieejamības aktivitāšu dažādošanu Galēnu pagasta iedzīvotājiem, veicinot un dažādojot bērnu un vietējo iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanu ārpus dzīvojamām telpām.

Mežu dienas vadīja Astrīda Rudzīte  Meža konsultāciju pakalpojumu centra Preiļu nodaļas vecākā mežsaimniecības konsultante. 

Sākumskolas skolotāji