You are currently viewing Paldies Skolēnu pašpārvaldei par ieguldīto darbu!

Paldies Skolēnu pašpārvaldei par ieguldīto darbu!

2023./2024 m.g. strauji tuvojas noslēgumam un Skolēnu pašpārvaldei , kas tik intensīvi un produktīvi ir strādājusi ,šodien pēdējā atskaites sapulce.

PALDIES Egīlam un Maijai par ieguldīto darbu pašpārvaldes vadīšanā!🌟

PALDIES Danam par izcilu vietnieka( izpilddirektora) pienākumu veikšanu!⭐️

PALDIES Artai par skurpulozo darbu visu scenografējot, atbalstot komandu!⭐️

PALDIES komadai par skolēnu labbūtības veicināšanu, aktivitāti , acīgumu problēmu risināšanā un pedagogu kolektīva atbalstu!

Novēlam 2024./2025.m.g. Skolēnu pašpārvaldei daudz skaistu un darbīgu brīžu jaunajā sezonā!