Ūdens diena 2024

23. aprīlī, Galēnu pamatskolā notika izglītojošais konkurss Ūdens diena 2024.💦 Sākumskolas skolēniem bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas par ūdeni, izpildot interaktīvu testu. Tad, komandas grupēja ūdens pasaules iemītniekus Venna diagrammā un nosauca tos. Lai attīstītu lasītprasmi, katrai komandai tika izsniegts materiāls par ūdens daudzumu augļos un dārzeņos. Konkursa dalībnieki burtu jūklī meklēja augļu un dārzeņu nosaukumus. Tekstā atrada atbilstošā augļa vai dārzeņa ūdens daudzumu tajā un izkārtoja tos dilstošā secībā. Pēdējais uzdevumus bija izveidot ūdens filtrēšanas iekārtu un izfiltrēt 100 mL dzidra ūdens.🧑‍🔬

Spraigā cīņā, ar divu punktu pārsvaru, uzvaru ieguva 4.klases skolēni.☺️

24.aprīlī, 6.-8.klases skolēniem arī bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas par ūdeni, atbildot uz 20 interaktīviem jautājumiem. 2.daļā komandas grupēja dzīvniekus – tie, kas dzīvo saldūdenī un sālsūdenī, kā arī tos, kas mīt gan uz sauszemes, gan arī ūdenī. Ar eksperimenta palīdzību noteica ūdenī piesārņojošo vielu blīvumus un sarindoja tos augošā secībā. Iepazinās ar tirdzniecībā pieejamajiem minerālūdeņiem, noteica to kopējo mineralizāciju un mineralizācijas pakāpi. 5.daļā kartē atzīmēja Zilā karoga pludmales.

Pamatskolas grupā uzvaru izcīnīja 8. klase. ☺️

Uzvarētāju klases ieguva iespēju piedalīties unikālā dabaszinātņu stundā maija beigās! 🚰🧪

Paldies skolēniem par aktīvu iesaisti, pedagogiem par atbalstu! Paldies par pasākuma organizēšanu Galēnu pamatskolas dabaszinātņu metodiskās apvienības pārstāvēm – Gunitai Strodei un Jūlijai Belkovskai.☺️