You are currently viewing Rotaļa ,, Divi draugi akmentiņi ”

Rotaļa ,, Divi draugi akmentiņi ”

Mērķis: attīstīt lasītprasmi, uzmanību, veicināt sensoro maņu- redzes, taustes, dzirdes attīstību, kas pozitīvi emocionāli ietekmē bērnu.

Nepieciešamie materiāli:

akmentiņi ar burtiem, plastmasas kastīte.

Norise:

Bērni sēž pie galda (bērnam vēlāk ērtāk salikt zilbi un izlasīt to). Bērni aizver acis,  uz galda uzliek kopā saliktas plaukstas. Skolotāja skaita pantiņu un bērniem starp plaukstām imitē akmentiņa likšanu.

Viens burtu akmentiņš,                                     

Devās garā pastaigā.

Viņķš, piņķš, triņķš

Zuda plaukstās akmentiņš.

Skolotāja bērnam starp plaukstām ieliek burtu akmentiņu. Bērns nosauc burtu, ko atrod plaukstās. Skolotāja paņem otru burtiņa akmentiņu tā, lai no burtiem veidojas zilbe, un  turpina skaitīt pantiņu.

Otrais burtu akmentiņš,

Devās ceļā meklēt to.

Viņķš, piņķš, triņķš

            Atrod savu draugu viņš.

Skolotāja bērnam starp plaukstām ieliek otro burtu akmentiņu. Bērns mēģina izlasīt zilbi, kas izveidojas no burtiem.