You are currently viewing Rūķīši iepazīst jaunās tehnoloģijas

Rūķīši iepazīst jaunās tehnoloģijas

1.novembrī Lielie un Mazie rūķīši devās ciemos pie Galēnu pamatskolas datorikas skolotāja Mareka Briškas, kas bērnus iepazīstināja ar jaunākajām tehnoloģijām. Bērniem bija iespēja iepazīt ClassVR brilles , kur ar paplašinātās realitātes palīdzību ļāva bērniem iepazīt dzīvo dabu. Paldies skolotājam Marekam Briškam par aizraujošo nodarbību!