Noslēdzoties 2023./2024.m.g. 1. semestrim, tiek sumināti skolēni par labām sekmēm

Noslēdzot 2023./2024.m.g. 1.semestri, Galēnu pamatskolas skolēnu vidējais sniegums mācību darbā ir 7, 28 balles. Lepojamies ar 49% skolēnu, kuru sniegums mācībās ir augsts un optimāls!

Skolas Balto Ziemassvētku pasākumā tika uzteikti 24 skolēni.