Tēvu un dēlu sacensības “Lāčplēsis”

11.novembrī, Galēnu pamatskolā, norisinājās sacensības “Tēvu un dēlu vienotības spēles”.

Paldies tēviem, brāļiem un dēliem par aktīvu dalību pasākumā!

Atbildēt