You are currently viewing Cimdu pāris.

Cimdu pāris.

Mērķis.
Palīdzēt apgūt skaitīšanu no 1 līdz 5. Sasaistīt kvantitāti ar simbolu, ieviest simbolu secīgumu. Mācīties no galvas secīgu skaitļu rindu.

Nepieciešamie materiāli.
Ielaminēti cimdu pāri, metāla stieplīte, pērlītes.

Norise.
Bērni atrod katram cimdam savu pārīti. Veido skaitļu rindu.