Galēnu pamatskolas pirmsskolas grupiņu bērni piedalās AS ,,Drogas” (Drogas Latvija) konkursā ,,Mazgā rokas pareizi”.

Nedēļas garumā tika runāts par roku mazgāšanas nozīmi. Bērni veidoja uzskates materiālus, plakātus, kur atspoguļoja pareizas roku mazgāšanas instrukciju, ar animācijas programmas ,,Animated Drawings” palīdzību atdzīvināja savus zīmētos ziepju burbuļus, mikrobus un ūdens piles.