You are currently viewing Mazie rūķīši savā nodarbībā izmanto Class VR brilles

Mazie rūķīši savā nodarbībā izmanto Class VR brilles

Mazie rūķīši (28.03.24.) piedalījās nodarbībā kopā ar Galēnu pamatskolas datorikas skolotāju Mareku Brišku. Tēma ,, Ūdens – dzīvības pamats”. Bērni izmantojot Class VR brilles varēja uzzināt, cik liela nozīme ir ūdenim dabā. Nodarbības noslēgumā bērni ar prieku apskatīja, kā Lieldienām gatavojas Lieldienu zaķis lauku sētā, kas bija iespējams pateicoties paplašinātās realitātes iespējām.