Esiet sveicināts Galēnu pamatskolas mājaslapā!

Dzejas dienas 2023

Septembris – Dzejas dienu mēnesis. Galēnu pamatskolas 1.-9.kl. skolēni visu septembri skolas, māju, pagastu bibliotēkās, latviešu valodas kabinetā, interneta dzīlēs meklēja savu atraduma dzejoli, pārrakstīja

Lasīt vairāk »

Miķeļdiena pirmsskolā

Rudens saulgrieži-Miķeļdiena pirmsskolas grupiņā tika rīkota ar mērķi-padziļināt bērnu zināšanas par Miķeļdienas tradīcijām. Īpašu prieku bērniem sagādāja Miķeļdienas tirdziņš, kurā varēja pirkt gardus ābolus, lielākus

Lasīt vairāk »

Ražas svētki.

Šajā nedēļā mazie rūķīši novāca ražu no savām dārzeņu dobēm. Bērni sašķiroja dārzeņus, no sašķirotiem dārzeņiem veidoja rudens dārzeņu mandalu, tad kopīgi izveidoja savu Miķeli.

Lasīt vairāk »
Skolas Vīzija
Mūsdienīga, konkurētspējīga, izaugsmi atbalstoša, tradīcijām bagāta, videi draudzīga lauku skola.
Skolas Misija
Dinamiska vispārizglītojoša izglītības iestāde, kurā ir iespēja iegūt kvalitatīvu izglītību un ir radīti labvēlīgi apstākļi katra izaugsmei, kas veicina patstāvīgu, atbildīgu, lietpratīgu cilvēku izaugsmi.
Skolas Mērķis
Skolā mācās lietpratīgi skolēni, kuri ir ieinteresēti savā izaugsmē, prot izvirzīt un sasniegt savas ikdienas dzīves un izglītošanās mērķus, izprot un izmanto pašvadītas mācīšanās principus.
Previous
Next

Sadarbības partneri