Esiet sveicināts Galēnu pamatskolas mājaslapā!

Rudens ziedu parāde pirmsskolā

Rudens ziedu parāde pirmsskolā Kokiem lapas lēni krīt,Rūķiem jāsāk rosīties tūlīt.Jāsāk dabu izdaiļot,Kokiem lapas nokrāsot. Rūķiem darba pilnas rokas,Jāpaskatās, kā tiem sokas.Mazais rūķis nēsā krāsuUn

Lasīt vairāk »
Skolas Vīzija
Mūsdienīga, konkurētspējīga, izaugsmi atbalstoša, tradīcijām bagāta, videi draudzīga lauku skola.
Skolas Misija
Dinamiska vispārizglītojoša izglītības iestāde, kurā ir iespēja iegūt kvalitatīvu izglītību un ir radīti labvēlīgi apstākļi katra izaugsmei, kas veicina patstāvīgu, atbildīgu, lietpratīgu cilvēku izaugsmi.
Skolas Mērķis
Skolā mācās lietpratīgi skolēni, kuri ir ieinteresēti savā izaugsmē, prot izvirzīt un sasniegt savas ikdienas dzīves un izglītošanās mērķus, izprot un izmanto pašvadītas mācīšanās principus.
Previous
Next

Sadarbības partneri