Esiet sveicināts Galēnu pamatskolas mājaslapā!

X

Ļ.cien. topošo pirmklasnieku vecāki! Aicinām pieteikt skolēnus 1. klases komplektēšanai, no 31.maija, katru darba dienu no plkst. 9:00 – 13:00 pie skolas lietvedes. Līdzi jāņem dzimšanas apliecība un vecāku pase. Sīkāka informācija par uzņemšanu zemāk, vai zvanot pa tālruni 26357781. Iesniegumu par uzņemšanu iespējams izveidot arī elektroniskā formā un nosūtīt uz e-pastu: galenupsk@preili.lv

Galēnu pamatskolas izglītojamo uzņemšanas noteikumi

Vieslekcija par Satversmi

29. aprīlī skolā viesojās Satversmes tiesas tiesnesis Artūrs Kučs un Satversmes tiesas administrācijas vadītāja Marika Laizāne- Jurkāne ar lekciju par Satversmes tiesas darbību. Sākumā runāja par mūsu valsts dibināšanu un par Latvijas Republikas Satversmes nodibināšanu 1922.gadā. Un tā ir maz mainījusies līdz šim brīdim. Katru gadu notiek zīmējumu konkurss, kur bērni zīmē Satversmi. Stāstīja par to, kā tauta pārvalda valsti: Vēlēšanas Tautas nobalsošana Likumdošanas tiesības Tiesu vara Latvijā, tā ir Augstākā tiesa un Satversmes tiesa Kas var būt par Satversmes tiesas tiesnesi: Latvijas pilsonis- augsti kvalificēts un godīgs jurists Ieguvis augstāko juridisko izglītību-maģistrs, doktors Darbojies juridiskajā specialitātē Prot valsts valodu

Lasīt vairāk »

Radošo darbu konkursa, veltīta Latgales patriotam un dzejniekam Ontonam Slišānam, noslēgums

patriotam un dzejniekam Ontonam Slišānam, noslēgums patriotam un dzejniekam Ontonam Slišānam, noslēgums Nemateriālās kultūras mantojuma centrs „Upīte” 2021.gada decembrī izsludināja radošo darbu konkursu, veltītu Latgales patriotam un dzejniekam Ontonam Slišānam. Konkursa dalībniekiem bija iespēja rakstīt radošo darbu un/vai zīmēt zīmējumu. Konkursa iedvesmas avots bija O. Slišāna dzejolis “Kotru godu”. Konkursā piedalījās un zīmējumus zīmēja Galēnu pamatskolas skolēni: Guntis Strods, Megija Āriņa, Kristiāna Broka, Kristīne Grigorjeva, Kristaps Rimša, Krista Reinsone, Rūta Stafecka, Aldis Veigulis, Egīls Sprindžs. 16.maijā 5.un 6.klases skolēni devās uz Upīti, kur notika konkursa noslēguma pasākums. Pasākumu vadīja Andris Slišāns, Nemateriālās kultūras mantojuma centra „Upīte” direktors, brīnišķīgu koncertu sniedza

Lasīt vairāk »

Pasākums “Es Tevi mīlu, Latvija”

10.maijā iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros notika pasākums “ Es Tevi mīlu,Latvija!” .Pasākuma vadīja Mārtiņš Kanters. Mums bija iespēja piedalīties muzikālā ceļojumāpa Latviju: iepazīt Latvijas novadu pilis un muižas, atpazīt Latvijas vēsturisko novadupersonības, kā arī piedalīties četros mazos konkursos par Latvijas novadu vērtībām.Pasākuma laikā tika izpildītas populāras latviešu komponistu dziesmas. Mēs dziedājām līdziun ļoti ātri spējām atbildēt uz konkursa jautājumiem. Paldies, par iespēju tikties klātienē arradio Capital FM ētera cilvēku, mūziķi un vairāku dziesmu autoru.

Lasīt vairāk »

Konkurss “Vēsture ap mums”

2022. gada konkursa “Vēsture ap mums” tēma bija “Aizmirstais vēstures un kultūras piemineklis”.Konkursu organizē Vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrība. Konkurss notiek jau 20 gadus.Konkursa patrons ir Valsts prezidents. Galēnu pamatskola šajā konkursā piedalījās ar pētījumu unsabiedriskā darba aktivitātēm par Galēnu muižas kompleksu. maijā Latviešu biedrības namā šo darbu aizstāvēja Guntis Strods. Otrajā kārtā tika izvirzīti tikai 13darbi. Tos pārstāvēja Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, Salaspils 1.vidusskola, Dobeles vidusskola, 3 darbino Valmieras Valsts ģimnāzijas, 2 darbi no Talsu Valsts ģimnāzijas, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija,Dundagas vidusskola Riebiņu vidusskola, Rožupes pamatskola, Galēnu pamatskola.Ar darba vizuālo informāciju var iepazīties šajā saitē: https://ej.uz/yrtuMaija beigās darbu autori

Lasīt vairāk »

“Lieldienu Zaķa šovs”

Galēnu parkā 19. aprīlī norisinājās Galēnu pamatskolas 7. Klases skolēnu rīkots “Lieldienu Zaķa šovs”. Pasākuma mērķis bija veicināt skolēnu prāta spējas, sadarbošanos un iepazīstināt ar Lieldienu tradīcijām. Lieldienu olu skate- klasēm vajadzēja izvēlēties no klases pa olai, pēc tam katra tika novērtēta. Vērtētāji bija Alise Čača, Sandis Endijs Dimitrijevs, vizuālās mākslas skolotāja  Sandra Rimša. Olu ripināšana- katram skolēnam vajadzēja pa divām olām kuras vajadzēja aizripināt vistālāk. Vērtētāji Aivita Leimane un Kristiāns Ričards Kudeika. Zaķu spēles- šajā rotaļa vajadzēja pa parku sameklēt lapiņas ar burtiem un pēc tam sastādīt vārdu. Vadītāji bija Rendijs Noviks un Rinalds Bainors. “Zaķa skrējiens” no katras

Lasīt vairāk »
Skolas Vīzija
Mūsdienīga, konkurētspējīga, izaugsmi atbalstoša, tradīcijām bagāta, videi draudzīga lauku skola.
Skolas Misija
Dinamiska vispārizglītojoša izglītības iestāde, kurā ir iespēja iegūt kvalitatīvu izglītību un ir radīti labvēlīgi apstākļi katra izaugsmei, kas veicina patstāvīgu, atbildīgu, lietpratīgu cilvēku izaugsmi.
Skolas Mērķis
Skolā mācās lietpratīgi skolēni, kuri ir ieinteresēti savā izaugsmē, prot izvirzīt un sasniegt savas ikdienas dzīves un izglītošanās mērķus, izprot un izmanto pašvadītas mācīšanās principus.
Previous
Next

Sadarbības partneri

Ielādē…