Esiet sveicināts Galēnu pamatskolas mājaslapā!

Valentīndienā pie Lielajiem Rūķīšiem

14.02.2024. Valentīndienā pie Lielajiem Rūķīšiem ciemojās Sīļukalna Bibliotēkas bibliotekāre Maruta, lai iepazīstinātu bērnus ar pavārgrāmatām, kurās ir daudz dažādu recepšu, kuras var pagatavot. Kopā ar Marutu bērni pagatavoja sāļās un

Lasīt vairāk »

Valentīndienas popiela

14. februārī – gada vismīļākajā un romantiskākajā dienā, kad gaisā virmo romantiska noskaņa, visapkārt sarkanas sirdis, baloni, mīlestība, apsveikumi,  dāvanas, draudzīgi smaidi, Galēnu pamatskolā notika Valentīndienas popiela. Šajā muzikālajā konkursā

Lasīt vairāk »

Meteņdienas svētki Galēnu pamatskolā

12.02.2024. tika svinēti pavasara gaidīšanas svētki – Meteņi. Izglītojamiem bija iespēja izzināt Meteņu tradīcijas – rotaļās, mīklās un izdarībās. Sirsnīgi pateicamies Bainoru ģimenei, īpaši Ilzei, par sadarbību un atbalstu pasākuma

Lasīt vairāk »
Skolas Vīzija
Mūsdienīga, konkurētspējīga, izaugsmi atbalstoša, tradīcijām bagāta, videi draudzīga lauku skola.
Skolas Misija
Dinamiska vispārizglītojoša izglītības iestāde, kurā ir iespēja iegūt kvalitatīvu izglītību un ir radīti labvēlīgi apstākļi katra izaugsmei, kas veicina patstāvīgu, atbildīgu, lietpratīgu cilvēku izaugsmi.
Skolas Mērķis
Skolā mācās lietpratīgi skolēni, kuri ir ieinteresēti savā izaugsmē, prot izvirzīt un sasniegt savas ikdienas dzīves un izglītošanās mērķus, izprot un izmanto pašvadītas mācīšanās principus.
Previous
Next

Sadarbības partneri