Esiet sveicināts Galēnu pamatskolas mājaslapā!

X

Sporta panākumu sadaļas izmaiņas

Uz doto brīdi, sporta panākumi parādīsies uzreiz Jaunumu sadaļā, un netiks atsevišķi attēloti Sporta sadaļā! Tuvākajā laikā plānota izmaiņu ieviešana Sporta sadaļai, tās pārstrāde un aktuālākās informācijas apkopošana. Jaunā Sporta sadaļa - drīzumā! Mēs esam šeit, lai dalītos ar saviem panākumiem kopā ar Jums!

Izstādes apmeklējums un radošā zīmēšanas stunda

1.martā pirmsskolas lielie un mazie rūķīši devās uz Roberta Mūka muzeju, lai aplūkotu Daugavpils Universitātes profesionālās maģistra studiju programmas ,,Māksla” maģistrantu radošo darbu izstādi – ,,Abstrakta diena”. Izstāde ir veltījums latviešu dzejniekam, filozofam un reliģiju pētniekam Robertam Mūkam viņa 100 gadu jubilejā. Grupas ekspozīciju veido septiņu autoru (Nellijas Muižnieces, Gitas Palmas, Santas Riževskas, Annas Stalīdzānes, Initas Šteinbergas, Adelīnas Varlamovas un Zeltītes Barševskas) radošie stāsti, kurus aplūkojot, bērniem radās priekšstats, kas ir abstraktā māksla, kur darbu autores ekspresīvi spēlējas ar atbrīvotas formas krāsu laukumiem, noskaņu vai dinamikas pilniem līniju ritmiem. Autori droši un emocionāli atklāj skatītājam subjektīvas dzīves jēgas vizualizācijas, individuālas

Lasīt vairāk »

Muzejnodarbība  – Abstraktā māksla

10. martā 1. un 2. klases skolēnu piedalījās Roberta Mūka muzejā organizētajā muzejnodarbībā par abstrakto mākslu. Visu kopā apskatīja Daugavpils Universitātes Profesionālās maģistra studijas programmas “ Māksla” maģistrantu radošo darbu izstādi “ Abstrakta diena”. Muzeja darbinieces – mākslinieces – Gita Palma un Inga Skrūzmane-Mičule , pastāstīja par darbiem, kāpēc tie ir abstrakti, ar ko katram tie asociējas, kādi krāsu salikumi. Katrs skolēns izteica savu viedokli par gleznu, kas patika. Abu mākslinieču pavadībā skolēni apguva trīs mākslas tehnikas. Darbos attēloja savas izjūtas krāsās. Arī jaunie mākslinieki radīja savus abstraktās mākslas darbus, kas pašiem arī ļoti patika. Paldies par radošo nodarbību un

Lasīt vairāk »

Galēnu pamatskolas atbalsta personāls piedalās apmācībās

 Rīgas Strazdumuižas vidusskolas attīstības centrā Galēnu pamatskolas atbalsta personāls no 10.03.23- 12.03.23  piedalījās  Agrīnās rehabilitācijas programmā bērniem ar redzes un kompleksiem traucējumiem Rīgas Strazdumuižas vidusskolas attīstības centrā. Tā bija lieliska pieredze, vērojot dažādo mācību procesu. Atbalsta personāls iepazinās ar dažādu skolēnu izglītošanas specifiku, dažādiem tehniskiem palīglīdzekļiem, kā arī mācību materiālu pielāgošanas iespējām. Pirmajā dienā konsultācijas sniedza redzes pedagoģes, speciālais pedagogs, psihologs, mūzikas pedagogs, logopēds. Otrajā dienā notika multisensorās, kanisterapijas nodarbības, kā arī nodarbības ar speciālo pedagogu, mūzikas pedagogu, logopēdu, fizioterapeitu, psihologu. Programmas noslēdzošajā dienā atbalsta personāls apmeklēja nodarbības pie logopēdes, sporta skolotājas, speciālās pedagoģes, mūzikas pedagoga, fizioterapeita, kā arī bija

Lasīt vairāk »

Naaizmērstulei veltītā konkursa noslēgums

Aglonā ir dzīvojusi dzejniece Rozālija Tabīne, kura zināma ar vārdu Naaizmērstule. Viņas piemiņai Aglonas vidusskola rīko Latgales lauku skolu jaunrades darbu un ilustrāciju konkursus. Arī Galēnu pamatskolas skolēni regulāri piedalās šajos konkursos- gan zīmē, gan raksta radošos darbus. 9.martā Aglonas vidusskolā notika Naaizmērstulei veltītā konkursa noslēgums, uz kuru tika uzaicināti 9 skolēni. Atzinības par radošajiem darbiem ieguva Kristaps Rimša, Rūta Stafecka, Egīls Sprindžs, Edīte Rimša. Kristaps ieguva arī Daugavpils Universitātes balvu, bet Rūta- Preiļu novada IP izglītības darba speciālistes Evelīnas Visockas simpātiju balvu un Aglonas TIC darba organizatores Annas Stafeckas simpātiju balvu. Maija Sermā tika novērtēta kā viena no 12

Lasīt vairāk »

Vislatvijas tiešsaistes konkurss ķīmijā 9.-12. klašu skolēniem

Lai paplašinātu skolēnu prasmes un veicinātu interesi par eksaktajām zinātnēm, Uzdevumi.lv rīkoja Vislatvijas tiešsaistes konkursu ķīmijā 9.-12. klašu skolēniem ar iespēju iegūt vērtīgas balvas. Konkursa saturs tika izstrādāts sadarbībā ar RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāti. Šajā konkursā piedalījās arī divas 9. klases audzēknes. Konkurss norisinājās divās kārtās. Pirmajā kārtā audzēknēm bija jāatbild uz dažādiem ar ķīmiju saistītiem testa jautājumiem. Iegūstot labus rezultātus 1. kārtā, izglītojamās varēja piedalīties konkursa otrajā kārtā, kurā bija jāatrisina dažādi ķīmijas aprēķinu uzdevumi. Kopvērtējumā konkursā no 9.klases piedalījās 409 dalībnieki. Edīte ieguva 17. vietu, savukārt par vienu punktu vairāk nopelnīja Evelīna, un ierindojās 11. vietā.

Lasīt vairāk »

Projekts „Ceļā uz atbildīgu vides rīcību, padziļinot izpratni par mūsu ezeriem”

Projekta „Ceļā uz atbildīgu vides rīcību, padziļinot izpratni par mūsu ezeriem” izsludinātajā konkursā par iespēju skolēniem iejusties dabas pētnieku lomā un piedalīties Pētījumā par Latvijas ezeru ūdens kvalitāti tika saņemti 89 pieteikumi no skolām visā Latvijā. Izvērtējot saņemtos pieteikumus, dalībai Pētījumā izvirzītas 23 skolas no dažādiem Latvijas novadiem, tostarp Galēnu pamatskolas 8. klases pieteikums par Galēnu muižas parka dīķi. Esam pagodināti pārstāvēt šajā pētījumā Preiļu novadu! Paldies par radīto iespēju piedalīties šajā projektā:

Lasīt vairāk »
Skolas Vīzija
Mūsdienīga, konkurētspējīga, izaugsmi atbalstoša, tradīcijām bagāta, videi draudzīga lauku skola.
Skolas Misija
Dinamiska vispārizglītojoša izglītības iestāde, kurā ir iespēja iegūt kvalitatīvu izglītību un ir radīti labvēlīgi apstākļi katra izaugsmei, kas veicina patstāvīgu, atbildīgu, lietpratīgu cilvēku izaugsmi.
Skolas Mērķis
Skolā mācās lietpratīgi skolēni, kuri ir ieinteresēti savā izaugsmē, prot izvirzīt un sasniegt savas ikdienas dzīves un izglītošanās mērķus, izprot un izmanto pašvadītas mācīšanās principus.
Previous
Next

Sadarbības partneri