Esiet sveicināts Galēnu pamatskolas mājaslapā!

X

Ļ.cien. topošo pirmklasnieku vecāki! Aicinām pieteikt skolēnus 1. klases komplektēšanai, no 31.maija, katru darba dienu no plkst. 9:00 – 13:00 pie skolas lietvedes. Līdzi jāņem dzimšanas apliecība un vecāku pase. Sīkāka informācija par uzņemšanu zemāk, vai zvanot pa tālruni 26357781. Iesniegumu par uzņemšanu iespējams izveidot arī elektroniskā formā un nosūtīt uz e-pastu: galenupsk@preili.lv

Galēnu pamatskolas izglītojamo uzņemšanas noteikumi

Notikumi starp ziemu un pavasari pirmsskolā

Sveiki, sveiki, sveikiņi! Esam rūķi – mazi, maziņi, mīlīgi, un uz darbiem mudīgi. Iesākoties jaunajam gadam, rūķīšu grupiņas bērni ar jaunu sparu metās jaunos darbos un jaunos notikumos grupiņas dzīvē. Ikdienas dzīve ritēja, apgūstot jaunas zināšanas, prasmes un iemaņas. Svētku reizes pagāja lustīgas un jaunu iespaidu pilnas. Februāris latviešu kalendārā jau izsenis atzīmēts kā sveču mēnesis un tas iesākas ar Sveču dienu, kas svinama 2. februārī. Tā ir diena pašā ziemas vidū, un, gluži kā jebkuriem citiem latviešu tradicionālajiem svētkiem, arī Sveču dienai ir savas tradīcijas. Sveču dedzināšana un liešana noteikti ir galvenā Sveču dienas tradīcija, ko ievēro arī rūķīšu

Lasīt vairāk »

23. atklātā tehnoloģiju un dizaina olimpiāde „K. Skalbes pasaka – Kaķīša dzirnavas”

Ideja – redzējums – materiāls – tehnoloģija 2022.gada 5.aprīlī, attālināti tiešsaistē  notika 23.atklātā tehnoloģiju un dizaina olimpiāde. Olimpiādes temats “K. Skalbes pasaka – Kaķīša dzirnavas”. Attālināti olimpiāde notiek jau 2. gadu, to organizē Rīgas Mākslas un mediju tehnikums, Koka mākslas un metālmākslas nodaļa. Skolēni radoši varēja izpausties šādās tehnikās : Koks, metāls, tekstils, kartons, stikls, kompozītmateriāli, dabas materiāli un iespējamās to apstrādes tehnoloģijas, video stāsta veidošanas materiālos. Kā galvenais elements tika izvirzīts:  Melnā kaķa aste. Galēnu pamatskolas skolēni bija izvēlējušies tekstila un kokapstrādes tehnoloģijas. Galēnu pamatskolu pārstāvēja: 6.klase – Raitis Lacs, Egīls Sprindžs, Aldis Veigulis, 7.klase – Rinalds Bainors, Sandis

Lasīt vairāk »

Skaļās lasīšanas sacensība

Latvijas Nacionālā bibliotēka jau vairākus gadus rīko Skaļās lasīšanas sacensību, kurā aicināti piedalīties 5. klašu skolēni. Sacensība ir aizgūta no Holandes, kur tā notiek jau vairāk nekā 20 gadus. 8.aprīlī Galēnu pamatskolas 5.klases skolēni skolā ieradās ar interesantām daiļliteratūras grāmatām, no kurām tika lasīti tekstu fragmenti. Skolēni lasīšanai bija izvēlējušies gan Bērnu žūrijas grāmatas, gan tautas pasaku grāmatu, gan ļoti populāro Dž.Kinnija “Grega dienasgrāmatu”. Skolēnu lasītprasmi vērtēja skolotājas Solvita Medne- Novika un Inga Elste. Uz konkursa 2.kārtu, kura norisināsies maijā Preiļu Galvenajā bibliotēkā, dosies Emīls Barkovits un Kristaps Rimša, bet tālāk ir iespēja nokļūt uz Nacionālo skaļās lasīšanas sacensību Latvijas

Lasīt vairāk »

Skatuves runas konkurss

7.aprīlī Preiļu novada bērnu un jauniešu centrā notika Skatuves runas konkurss. Konkursā piedalījās Galēnu pamatskolas labākie runātāji- Una Rimša, Krista Reinsone, Rūta Stafecka un Sandis Endijs Dimitrijevs. Skolēni konkursā uzstājās ar diviem- dzejas un prozas- tekstiem. Konkursā piedalījās vairāk nekā 50 skolēnu no Preiļu novada skolām. Kompetenta žūrija uz nākamo kārtu izvirzīja 12 dalībniekus, starp viņiem arī Unu. Nākamais uzdevums Unai- izveidot sava priekšnesuma video ierakstu un iesūtīt žūrijai izvērtēšanai. Veiksmi Unai konkursa nākamajā kārtā!

Lasīt vairāk »

Mākslinieka un karikatūrista Edgara Ozoliņa piemiņai veltītā skolēnu karikatūru zīmējumu konkurss “Pa-smejies!”

Mākslinieka un karikatūrista Edgara Ozoliņa piemiņai veltītā skolēnu karikatūru zīmējumu konkurss “Pa-smejies!” 1.aprīlī, Galēnu pamatskolas 5.-9.klases konkursa dalībnieki devās uz  Ķekavu, Ķekavas novadpētniecības muzeju, uz apbalvošanas pasākumu. Šogad konkursa tēma bija “Melnis kaķis ceļo uz Marsu”. Tika iesūtīti 1593 skolēnu uzzīmēti darbi (šarži, komiski vai karikatūras) no 164 Latvijas skolām. Galvenās  Godalgas saņēma piecas klašu grupas labākie darbi: 1.-4.kl., 5.-7.kl., 8.-9.kl., 10.-12.kl., mākslas skolām. Mūsu skolēni:  J.Strods, G.Strods, M.Āriņa, S.E.Dimitrijevs, A.Čača, A.Trūpa, A.Pudule, R.Lacs, D.K.Jansons, E.Lempa, E.Rimša,S.Ruža, A.Tumāne.A,Benislavskis – saņēma pateicības un piemiņas dāvanas. Galvenie vērtēšanas kritēriji bija uzzīmētā darba ideja, aktualitāte un oriģinalitāte. Žūrijas komisijā piedalījās karikatūristi – Z.

Lasīt vairāk »

Konkurss “Gudrs, vēl gudrāks” 7. klasē

Galēnu pamatskolā, 24.martā norisinājās erudīcijas konkurss “Gudrs, vēl gudrāks” 7. klasē. Konkurss norisinājās 3 kārtās. Pirmajā kārtā skolēni atbildēja uz 10 dažādu mācību jomu jautājumiem (atbilžu varianti – jā/nē), izmantojot mācīšanās platformu Kahoot!. Otrajā kārtā kvalificējās: Aivita, Arta, Dans un Kristiāns Ričards, pirmajā kārtā iegūstot vislielāko punktu skaitu. Šajā kārtā skolēni atbildēja uz 10 jautājumiem, izvēloties pareizo no 4 atbilžu variantiem. Trešajā kārtā piedalījās Arta un Dans, uzrādot vislabāko rezultātu otrajā kārtā. Trešajā kārtā jautājumi bija sadalīti tēmās. Skolēni sniedza atbildes mutiski, izvēloties jautājumus no 4 tēmām. Erudīcijas konkursā “Gudrs, vēl gudrāks” 7.klasē, zinošāks un veiksmīgāks bija Dans Puduls. Visi

Lasīt vairāk »
Skolas Vīzija
Mūsdienīga, konkurētspējīga, izaugsmi atbalstoša, tradīcijām bagāta, videi draudzīga lauku skola.
Skolas Misija
Dinamiska vispārizglītojoša izglītības iestāde, kurā ir iespēja iegūt kvalitatīvu izglītību un ir radīti labvēlīgi apstākļi katra izaugsmei, kas veicina patstāvīgu, atbildīgu, lietpratīgu cilvēku izaugsmi.
Skolas Mērķis
Skolā mācās lietpratīgi skolēni, kuri ir ieinteresēti savā izaugsmē, prot izvirzīt un sasniegt savas ikdienas dzīves un izglītošanās mērķus, izprot un izmanto pašvadītas mācīšanās principus.
Previous
Next

Sadarbības partneri

Ielādē…