Esiet sveicināts Galēnu pamatskolas mājaslapā!

Sešgadnieku izlaidums

Starp dzīvības ceļiem daudziem,Bērns, arī tavējais sākts.Kur ziedu un taureņu priekuPa bērnības taciņām vākt. Šodien skaistu pirmsskolas izlaidumu,, Untumu” Zirgu staļļu teritorijā svinēja seši sešgadnieku ,, Rūķīši”. Pretī laimei, veiksmei

Lasīt vairāk »

Zvaigžņu stunda

30.05. Galēnu pamatskolā notika pasākums Zvaigžņu stunda. Paldies par augstiem un optimāliem mācību sasniegumiem 28 pamatskolas 5.-9.klašu skolēniem, 11 sākumskolas skolēniem. 7 skolas pedagogiem par skolēnu sagatavošanu valsts, starpnovadu, novada

Lasīt vairāk »

Skaļās lasīšanas sacensības 2. posms

30. maijā 5.klases skolēni Nikola Upeniece un Jurģis Strods piedalījās Skaļās lasīšanas sacensības 2.posmā Preiļu Galvenajā bibliotēkā. Nikola bija izvēlējusies lasīt fragmentu no Kristīnas Olsones grāmatas “Tukšās pils noslēpums”, bet

Lasīt vairāk »
Skolas Vīzija
Mūsdienīga, konkurētspējīga, izaugsmi atbalstoša, tradīcijām bagāta, videi draudzīga lauku skola.
Skolas Misija
Dinamiska vispārizglītojoša izglītības iestāde, kurā ir iespēja iegūt kvalitatīvu izglītību un ir radīti labvēlīgi apstākļi katra izaugsmei, kas veicina patstāvīgu, atbildīgu, lietpratīgu cilvēku izaugsmi.
Skolas Mērķis
Skolā mācās lietpratīgi skolēni, kuri ir ieinteresēti savā izaugsmē, prot izvirzīt un sasniegt savas ikdienas dzīves un izglītošanās mērķus, izprot un izmanto pašvadītas mācīšanās principus.
Previous
Next

Sadarbības partneri