Esiet sveicināts Galēnu pamatskolas mājaslapā!

Nozīmīgais miegs

24.janvārī Mazos rūķīšus apciemoja Galēnu bibliotēkas bibliotekāre , kas bērniem lasīja Aleksandra Štefensmeijera grāmatu par gotiņu Lizeloti, kurai nenāca miegs. Tika arī nolasīts Preiļu novada Stabulnieku bibliotekas vadītājas Anitas Betleres

Lasīt vairāk »

1. un 2. klase dodas Blomes pamatskolu

19.01.2024., 1. un 2. klases skolēni devās uz “garšīgo” un draudzīgo meistarklasi, kuru organizēja Lauksaimnieku apvienība, Ziemassvētku kartiņu zīmēšanas konkursa dalībniekiem. Dalībnieki meklēja pa rūķa pēdām pārsteigumus – dārgumus. Vārīja

Lasīt vairāk »

Sapņu spilveni

No 15. līdz 19.janvārim Galēnu pamatskolas Mazajiem rūķīšiem bija Sapņu spilvenu nedēļa. Šīs nedēļas laikā bērni iepazinās ar lielu spilvenu daudzveidību- dekoratīvie spilveni, mīļspilventiņi, autospilventiņi, guļamspilventiņi, senlaicīgi spilveni, attīstošie spilveni,

Lasīt vairāk »

“Dabaszinātņu pēcpusdiena”

11. janvārī, 8. klases skolēnu komanda – Neons, piedalījās radošajā pasākumā “Dabaszinātņu pēcpusdiena”. Pasākumā tika sagatavotas 4 aizraujošas aktivitātes ar mērķi veicināt skolēnu interesi par dabaszinātņu priekšmetiem. Pasākuma sākumā bija

Lasīt vairāk »
Skolas Vīzija
Mūsdienīga, konkurētspējīga, izaugsmi atbalstoša, tradīcijām bagāta, videi draudzīga lauku skola.
Skolas Misija
Dinamiska vispārizglītojoša izglītības iestāde, kurā ir iespēja iegūt kvalitatīvu izglītību un ir radīti labvēlīgi apstākļi katra izaugsmei, kas veicina patstāvīgu, atbildīgu, lietpratīgu cilvēku izaugsmi.
Skolas Mērķis
Skolā mācās lietpratīgi skolēni, kuri ir ieinteresēti savā izaugsmē, prot izvirzīt un sasniegt savas ikdienas dzīves un izglītošanās mērķus, izprot un izmanto pašvadītas mācīšanās principus.
Previous
Next

Sadarbības partneri