Esiet sveicināts Galēnu pamatskolas mājaslapā!

X

Ļ.cien. topošo pirmklasnieku vecāki! Aicinām pieteikt skolēnus 1. klases komplektēšanai, no 31.maija, katru darba dienu no plkst. 9:00 – 13:00 pie skolas lietvedes. Līdzi jāņem dzimšanas apliecība un vecāku pase. Sīkāka informācija par uzņemšanu zemāk, vai zvanot pa tālruni 26357781. Iesniegumu par uzņemšanu iespējams izveidot arī elektroniskā formā un nosūtīt uz e-pastu: galenupsk@preili.lv

Galēnu pamatskolas izglītojamo uzņemšanas noteikumi

Informācija

Galēnu pamatskolai JOPROJĀM ir aktīva vecā skolas mājaslapa! Lai apskatītu to, interesentam nepieciešams atvērt Google Chrome vai Microsoft Edge interneta pārlūkprogrammu, atvērt viesa (inkognito) režīmu un ievadīt adresi old.galenupamatskola.lv

Lasīt vairāk »

Tiešsaistes nodarbība 5. – 6. klasei “Kā efektīvi izmantot enerģiju?”

  15. februārī 5. un 6. klases skolēniem, dabaszinību stundas ietvaros, notika tiešsaistes nodarbība “Kā efektīvi izmantot enerģiju?”. Tiešsaistes nodarbību organizēja Elektrum Energoefektivitātes centrs, skolu programmas “Dzīvei gatavs” ietvaros. Tiešsaistes nodarbību vadīja Anna Luīze. Nodarbības sākumā skolēni izteica savu viedokli virtuālajā tāfelē Padlet par to, kas ir enerģija, kur elektrība tiek izmantota, kāpēc ir jātaupa elektrība. Tad izglītojamie noskatījās video par enerģijas taupīšanu un pierakstīja dažādus veidus, kā efektīvi izmantot enerģiju un kā enerģija tiek lieki patērēta. Nākošajā uzdevumā skolēni aprēķināja, kādu spuldzi ir energoefektīvāk izmantot: LED spuldzi vai kvēlspuldzi. Trešajā uzdevumā skolēni analizēja diagrammu par elektrības patēriņu un atbildēja uz

Lasīt vairāk »

Meteņdienas jampadracis

Meteņdiena 2022   NOLIKUMS  MĒRĶIS: sniegt latviskās dzīves ziņas kultūrvēsturisko mantojumu Galēnu pamatskolas skolēniem, veidot izpratni par Saules ceļu gada garumā. Uzdevumi: 1. Veidot sadarbības prasmes .2. Veicināt interesi par laika skaitīšanu un gadalaiku maiņu.3. Attīstīt komunikācijas prasmes klašu kolektīvos . Laiks:04.02.2022 pl.12:30 – 14:50 Vieta:Galēnu pamatskola, Indānu gravas un Z/S “Rubenu mājas” teritorijā Pasākuma norise: 12: 30 pulcēšanās pie skolasĶekatnieku apģērba skate zēni pārģērbjas par meitenēm un meitenes par zēniem. Obligāti jābūt šallei, cepurei, mētelim( kombinezonam), cimdi, silti zābaki.Vērtētāji: Annija Tumāne, Sandra Rimša, Anna Vanaga 13:00 Indānos, “Rubenu māju” kalnāGarākais nobrauciens no kalnaLīdzi jāņem braukšanas rīki( ragaviņas( koka, plastmasas), plēves,

Lasīt vairāk »

Meklējam dabaszinātņu ekspertu

21. janvārī dabaszinātņu mācību priekšmeta skolotājas: G. Strode un J. Belkovska organizēja un vadīja dabaszinātņu konkursu “Meklējam dabaszinātņu ekspertu” sākumskolas skolēniem. Skolēniem bija jāveic dažādi uzdevumi, katrā no dabaszinātņu mācību jomas priekšmetiem: fizikā, ķīmijā, bioloģijā un ģeogrāfijā. Lai aktualizētu dabaszinātņu mācību priekšmetu iedalījumu un iepazītos ar ķīmiju, skolēniem bija jānogaršo četri dažādi šķīdumi un jānosaka tos. Savukārt, bioloģijā izglītojamie vairāk uzzināja par aizsargājamajiem dzīvniekiem pasaulē. Skolēni noteica dzīvniekus pēc to nosaukuma. Ģeogrāfijas uzdevumos tika pārbaudītas skolēnu zināšanas par Latviju un tuvāko apkārtni. 1. – 3. klases skolēniem bija jāizveido no burtiem Latvijas galvaspilsētas, novada un skolas atrašanās vietas nosaukums. Kā

Lasīt vairāk »

Konkurss “Gudrs, vēl gudrāks”

Konkurss “Gudrs, vēl gudrāks”   27.janvārī 5.klasē jau no rīta valdīja satraukums- skolēni gatavojās piedalīties konkursā “Gudrs, vēl gudrāks”. Konkurss norisinājās 3 kārtās. 1.kārtā skolēni mācīšanās platformā Kahoot! atbildēja ar jā/nē uz 10 jautājumiem. 2.kārtā 4 skolēni, kuri ieguva vislielāko punktu skaitu, arī mācīšanās platformā Kahoot! atbildēja uz 10 jautājumiem, izvēloties pareizo no 4 atbilžu variantiem. 3.kārtā zināšanās mērojās 2 skolēni- tie bija Megija un Ēriks. Jautājumi bija sadalīti 8 jomās, katrs atbildēja uz 4 jautājumiem. Šoreiz atbildes tika sniegtas mutiski. Visās trijās kārtās jautājumi bija saistīti ar mācību priekšmetos apgūtajiem tematiem, arī ar erudīciju. Konkursā veiksmīgāka bija Megija. Viņa

Lasīt vairāk »
Skolas Vīzija
Mūsdienīga, konkurētspējīga, izaugsmi atbalstoša, tradīcijām bagāta, videi draudzīga lauku skola.
Skolas Misija
Dinamiska vispārizglītojoša izglītības iestāde, kurā ir iespēja iegūt kvalitatīvu izglītību un ir radīti labvēlīgi apstākļi katra izaugsmei, kas veicina patstāvīgu, atbildīgu, lietpratīgu cilvēku izaugsmi.
Skolas Mērķis
Skolā mācās lietpratīgi skolēni, kuri ir ieinteresēti savā izaugsmē, prot izvirzīt un sasniegt savas ikdienas dzīves un izglītošanās mērķus, izprot un izmanto pašvadītas mācīšanās principus.
Previous
Next

Sadarbības partneri

Ielādē…