Esiet sveicināts Galēnu pamatskolas mājaslapā!

Sveču diena

Skolēnu pašpārvaldes komanda sadarbībā ar dizaina un tehnoloģiju pedagogiem/S.Rimšu un M.Brišku/ organizēja sveču meistardarbnīcas un Sveču dienas pasākumu. Skolēnu balsojumā tika noskaidrotas vissimpātiskākās sveces. Pasākuma laikā Skolēnu pašpārvalde sadarbībā ar

Lasīt vairāk »
Skolas Vīzija
Mūsdienīga, konkurētspējīga, izaugsmi atbalstoša, tradīcijām bagāta, videi draudzīga lauku skola.
Skolas Misija
Dinamiska vispārizglītojoša izglītības iestāde, kurā ir iespēja iegūt kvalitatīvu izglītību un ir radīti labvēlīgi apstākļi katra izaugsmei, kas veicina patstāvīgu, atbildīgu, lietpratīgu cilvēku izaugsmi.
Skolas Mērķis
Skolā mācās lietpratīgi skolēni, kuri ir ieinteresēti savā izaugsmē, prot izvirzīt un sasniegt savas ikdienas dzīves un izglītošanās mērķus, izprot un izmanto pašvadītas mācīšanās principus.
Previous
Next

Sadarbības partneri