Esiet sveicināts Galēnu pamatskolas mājaslapā!

X

Sporta panākumu sadaļas izmaiņas

Uz doto brīdi, sporta panākumi parādīsies uzreiz Jaunumu sadaļā, un netiks atsevišķi attēloti Sporta sadaļā! Tuvākajā laikā plānota izmaiņu ieviešana Sporta sadaļai, tās pārstrāde un aktuālākās informācijas apkopošana. Jaunā Sporta sadaļa - drīzumā! Mēs esam šeit, lai dalītos ar saviem panākumiem kopā ar Jums!

Līvas Kaprāles filcējumu izstādes atklāšana

Galēnu pamatskolas skolēni piedalījās Līvas Kaprāles filcējumu izstādes “Atmiņusejas” izveidē. Mūs pārsteidza smalkie cilvēku portreti no vilnas un diedziņiem. Māksliniece stāstīja par filcēšanas procesu, filcējumu krāsošanu un to stiprināšanu ,lai varētu izveidot izstādi. Pārsteidzoši filigrāni portreti atainoti ne tikai 2D bet arītelpiskā veidā, kā lāsītes. Līva iepazīstināja ar savu dzīves gājumu un mēs uzzinājāmkāda izglītība ir nepieciešama, kādas prasmes jāapgūst , lai varētu kļūt parmākslinieku. Pateicamies R.Mūka muzeja vadītājai Gitai Palmai par iespēju ieskatīties izstādesveidošanas aizkulisēs, piedalīties tās izveidē un iepazīt jaunus un talantīgusmāksliniekus.

Lasīt vairāk »

Radošo darbu un pētījumu konkursa “Vēsture ap mums” apbalvošanas ceremonija

18. augustā apbalvoti 2021./2022. mācību gada skolēnu radošo darbu un pētījumukonkursa “Vēsture ap mums” laureāti. Pasākums notika Latviešu biedrības namā. Apbalvošanas ceremonijā tika uzaicināti septiņu skolu audzēkņi, par pētījumu tikapiešķirtas pakāpes. Mūsu skolas pētījumam par Galēnu muižas teritoriju un arīsakopšanas talku organizēšanas projektam tika piešķirta III pakāpe. Konkursauzvarētāji saņēma prezidenta Egila Levita parakstītas grāmatas. Šogad Valstsprezidents skolotājiem dāvināja Andreja Johansona “Esejas”, bet skolēniem –“Latviešu etnogrāfiskā izstāde. 1896”. Valsts prezidenta parakstītas grāmatas saņēmaSalaspils 1. vidusskolas, Valmieras Valsts ģimnāzijas, Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas,Galēnu pamatskolas, Riebiņu vidusskolas, Dundagas vidusskolas, kā arī DobelesValsts ģimnāzijas dalībnieki. Šī mācību gada konkursa temats bija “Aizmirstaisvēstures un kultūras piemineklis”. Paldies, skolotājai Ritai

Lasīt vairāk »

eTwinning skolu mācībās tiekas skolotāju un skolēnu komandas

Ik gadu eTwinning Nacionālā atbalsta dienesta komanda piedāvā īpašu profesionālāspilnveides iespēju “eTwinning Skola” statusu ieguvušajām iestādēm, lai tās atbalstītuceļā uz kopīgajiem Eiropas mērķiem. No 9. līdz 11. augustam Valmierā mācībās piedalījās skolotāju un skolēnu komandas no12 Latvijas izglītības iestādēm, kas ieguvušas “eTwinning Skola” statusu, kopīgiplānoja eTwinning projektus, ņemot vērā tieši skolēnu idejas un ieceres.Galēnu pamatskolu pārstāvēja 6.klases skolnieks Guntis. Sadarbojoties ar Zemītessākumskolas un Mežupes pamatskolas skolēniem, tika radīta ideja par projekta “Laputransformers” realizāciju visās trīs skolās. Projekta mērķis: dabaszinību un bioloģijas mācību procesa ietvaros sadarboties visutrīs skolu sesto un septīto klašu skolēniem. Arturs, Matīss un Guntis organizē savus klašu kolektīvus,

Lasīt vairāk »

BALTICA 2022

Galēnu pamatskolas skolēni aktīvi iesaistās vietējās kopienas sabiedriskajā unkultūras dzīvē. 5. – 9.klašu skolēni dzied Galēnu pagasta folkloras kopā“Vydsmuiža” un Viļānu pilsētas folkloras kopā “Viļonīši”. Šajā vasarā (7. – 10.07.2022) abas folkloras kopas piedalījās folkloras festivālā BALTICA 2022, kasizskanēja ne tikai galvaspilsētā Rīgā, bet arī dažādās Latvijas pilsētās. Folkloras kopa “Vydsmuiža”piedalījās festivāla atklāšanas svētkos Siguldā, bet“Viļonīši” skandēja savas dziesmas Rīgā, Skrundā un Talsos. Paldies, folkloras kopas “Vydsmuiža” vadītājai Annai Kuprei un folkloras kopas“Viļonīši” vadītājai Ingai Stafeckai, par skolēnu iesaisti nacionālo kultūras vērtībuizzināšanā un saglabāšanā!

Lasīt vairāk »
Skolas Vīzija
Mūsdienīga, konkurētspējīga, izaugsmi atbalstoša, tradīcijām bagāta, videi draudzīga lauku skola.
Skolas Misija
Dinamiska vispārizglītojoša izglītības iestāde, kurā ir iespēja iegūt kvalitatīvu izglītību un ir radīti labvēlīgi apstākļi katra izaugsmei, kas veicina patstāvīgu, atbildīgu, lietpratīgu cilvēku izaugsmi.
Skolas Mērķis
Skolā mācās lietpratīgi skolēni, kuri ir ieinteresēti savā izaugsmē, prot izvirzīt un sasniegt savas ikdienas dzīves un izglītošanās mērķus, izprot un izmanto pašvadītas mācīšanās principus.
Previous
Next

Sadarbības partneri